Durata medie de utilizare a echipamentelor este de 5 ani, condiţionată de respectarea instrucţiunilor de utilizare specificate în manualul utilizatorului şi de efectuarea reparaţiilor numai de către personal tehnic autorizat şi agreat de Xerox Romania.

CONDIŢII DE ACORDARE A GARANŢIEI

1.Instalarea , punerea în funcţiune, service-ul şi garanţia sunt asigurate de către Unitatea Prestatoare de Service Autorizată Xerox: ROXER GRUP SRL,

Adresa: Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 1 – 3 ; Tel: 0264-596888, 594048 ; Fax: 0264-427115

2. Termenul de garanţie începe la data livrării echipamentului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la reclamaţie până la data repunerii în stare de funcţionare. Prelungirea termenului de garanţie se înscrie în tabelul cu evidenţa intervenţiilor de service din perioada de garanţie de către inginerul de service.

3. Materialele consumabile şi piesele de schimb cu durată de viaţă limitată (ex. toner, developer, fotoreceptori, role, curele, lămpi), inclusiv manopera aferentă, precum şi operaţiunile de întreţinere – curăţare nu fac obiectul garanţiei

4. Furnizorul garantează Cumpărătorului că în cazul defectării echipamentului în condiţii normale de utilizare, pe perioada de garanţie, echipamentul va fi reparat gratuit, la sediul Cumpărătorului sau la sediul Unităţii Prestatoare de Service Autorizate Xerox, cu excepţia celor de la punctul 3. Furnizorul sau Unitatea Prestatoare de Service Autorizată Xerox nu pot fi făcute răspunzătoare pentru eventualele daune produse direct sau indirect datorită nefuncţionării echipamentului.

5. Când echipamentul nu poate fi reparat sau durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 10% din termenul de garanţie, acesta va fi înlocuit de Furnizor la cererea Cumpărătorului cu un echipament cu caracteristici echivalente pentru executarea lucrărilor urgente, până la remedierea defecţiunii.

6. Orice sesizare sau reclamaţie privind echipamentul aflat în perioada de garanţie va fi adresată Unităţii Prestatoare de Service Autorizată Xerox menţionată mai sus.

Prevederile menţionate pe verso inclusiv evidenţa intervenţiilor de service din perioada de garanţie fac parte integrantă din acest certificat.